Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

De politieke partij die actief is binnen de Gemeente Boxmeer.

Het VDB/LO wil dicht bij de mensen blijven staan en heeft oog voor het plaatselijke belang, maar bij het maken van onze keuzes kijken wij altijd naar wat het beste is voor de hele gemeente Boxmeer.

Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon kiest voor een geheel eigen visie op de leefbaarheid in met name de kleine kernen, zonder aan een landelijke partij te worden onderworpen. Een brede achterban met diverse mensen uit verschillende kernen zorgt voor een brede optiek en een gedegen visie op politieke items die in de dorpen leven.

Overlijden Paul Arts 22 juli 2020

Donderdag 23 juli jl. ontvingen we het trieste bericht dat onze secretaris/penningmeester Paul Arts plotseling is te komen overlijden. Tientallen jaren heeft Paul zich met hart en ziel ingezet voor …

Nieuwsbrief VDB/LO

Klik op de onderstaande link voor de Nieuwsbrief 2017-2018 van Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 VDB/LO

Verkiezingsprogramma 2018-2022 VDB/LO